Światowy Dzień Darwina – 12.02.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

12 lutego obchodzimy Światowy Dzień Darwina. Karol Darwin był brytyjskim przyrodnikiem i geologiem, twórcą teorii ewolucji zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form. Najsłynniejsze dzieło Darwina, to publikacja „O powstaniu gatunków”, w której przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Książka ta szybko stała się ważnym dziełem w dziedzinie biologii i stanowiła ogromne osiągnięcie w rozwijaniu naszego zrozumienia historii życia na Ziemi.

Dzień Darwina 01
fot1. Dzień Darwina: Ewolucja, źródło: Fotolia/cv 

Teoria ewolucji Darwina opiera się na dwóch podstawowych założeniach: różnorodności biologicznej i dziedziczeniu cech. Według Darwina organizmy żywe ulegają ciągłym zmianom w wyniku procesu ewolucji naturalnej. Proces ten oparty jest na zasadzie selekcji naturalnej, w której niektóre organizmy są lepiej przystosowane do swojego środowiska i mają większe szanse, aby przetrwać i rozmnażać się, niż te mniej przystosowane. Cechy przydatne do przetrwania występują w kolejnych pokoleniach coraz częściej. W ten sposób populacje ewoluują, powstają też nowe gatunki.

Dzień Darwina 02

fot.2. Dzień Darwina: Źródło : interia.

Opr. DWB