Wydarzenie Obce owady wokół nas - relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ostatnia sobota (18.11.2023r.) była świetną okazją do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym poświęconemu obcym i inwazyjnym gatunkom owadów, które możemy spotkać wokół nas. Prelegentami podczas spotkania byli Radomir Jaskuła (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego/Fundacja Biodiversitatis) i Kinga Nowak (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego). Nasi Goście, a byli to zarówno dorośli jak i młodzież ze Skierniewic i okolic, mieli szansę dowiedzieć się m.in.:

- co to jest gatunek obcy i czym jest inwazyjny gatunek obcy (IGO),

- jakie akty prawne regulują postępowanie z gatunkami obcymi i inwazyjnymi w Polsce oraz jakie obowiązki i zakazy z nimi związane ciążą na każdym obywatelu,

- jaki negatywny wpływ wywierają gatunki obce (w tym owady) na rodzimą przyrodę czy gospodarkę człowieka (m.in. rolnictwo, leśnictwo),

- jak wiele gatunków owadów i w jaki sposób zostało do nas zawleczonych,

- z których kontynentów przybyło do nas najwięcej "obcych",

- czy i w jaki sposób możemy dbać w życiu codziennym o to, by nie wspierać dalszego rozprzestrzeniania się gatunków, które już do nas trafiły. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję stanąć "oko w oko" z żywymi okazami niektórych obcych gatunków owadów, które trafiają do naszych domów, ogrodów czy parków. Były one częścią większej wystawy, na którą składały się także makrofotografie owadów, ślady ich żerowania, oraz postery związane z tematyką gatunków obcych dla Polski.

Słuchacze zapoznani zostali również z założeniami i pierwszymi wstępnymi wynikami projektu "Obcy w Łodzi" nakierowanego m.in. na mapowanie występowania tych gatunków w województwie łódzkim oraz tworzenie bazy DNA barkodów dla obcych owadów Polski. Z ciekawostek można było usłyszeć m.in. o możliwościach wykorzystania niektórych  obcych owadów do utylizacji plastiku, roli, jaką mogą pełnić w walce o ludzkie zdrowie i życie, ale również o odkryciu w ramach w/w projektu kolejnych dwóch nowych dla Polski gatunków owadów pochodzących z Ameryki.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o owadach obcych lub - jako naukowiec obywatelski - wesprzeć badania nad nimi prowadzone, zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ObcyWLodzi

Wydarzenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach, a organizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Biodiversitatis oraz Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu Skierniewice.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zainteresowanie!

Oprac. K. Nowak

Fot. R. Jaskuła, A. Pruszkowska, S. Pytliński