W tym roku zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody dokonaliśmy na terenie Załęczańskiego PK i jego otuliny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jednym z etapów realizacji wniosku z ochrony przyrody „Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” było dokonanie

m.in.:

1)     zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - Dębu szypułkowego w Kałużach

Zadanie polegało na:

  • usunięciu z korony całego suszu,
  • zredukowaniu obwodowo korony w celu poprawy statyki drzewa,
  • zamontowaniu w koronie trzech wiązań opasowych – 4 tonowych.

2)     zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - Klonu pospolitego w Bieńcu

Zadanie polegało na:

  • usunięciu z korony całego suszu: grubego, średniego i drobnego,
  • zamontowaniu w koronie 3 wiązań opasowych - 4 tonowych,
  • usunięciu z korony wszystkich egzemplarzy jemioły,
  • delikatnym podniesieniu korony od strony jezdni, a ze względu na wyjątkowo piękny pokrój drzewa, niską wysokość i dobrą statykę nie było redukcji korony.

Cięcia pielęgnacyjne pomników w ZPK 3Drzewa wymagały zabiegów pielęgnacyjnych i redukcyjnych, by zarówno zabezpieczyć ludzi oraz ich mienie w trakcie silnych wiatrów, jak i pozostawić je zdrowe i piękne w krajobrazie Załęczańskiego Paku Krajobrazowego i jego otuliny na kolejne lata.

Te działania wpisują się w obchody święta  - "Dnia Drzewa". Oby jak najwięcej drzew było w naszym otoczeniu, a te starsze, wymagające zabiegów, z troską i dbałością, były nim poddawane dla nas i otaczającej przyrody.

W. Pogorzelska