Święto Drzewa w Przedborskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy je od 2002 r. Drzewa pełnią ważną rolę w naszym życiu , są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca.

 Wydarzenie to uczciliśmy w Przedborskim Parku Krajobrazowym sadząc w przestrzeni turystycznej nad zalewem w Przedborzu kilka drzew. Uczestnikami akcji była grupa dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu z opiekunami. Na początku wysłuchali prelekcji o roli drzew w środowisku, ich budowie, funkcjach lasotwórczych i społecznych. W kolejnym etapie spotkania dzieci poznały instrukcje jak prawidłowo sadzić drzewa, jak je zabezpieczyć i pielęgnować. Spotkanie zakończyliśmy ogniskiem i konkursem podsumowującym pod wiatą przy siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Dziękujemy uczestnikom za udział.

Opr. D.B, D.WB.