04.10.2023 – Światowy Dzień Zwierząt

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Święto ustanowiono w 1931 roku podczas ekologicznej konwencji we Florencji, aby zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wyginięciem. 4 października w kościele katolickim wspominany jest św. Franciszek z Asyżu, uznawany powszechnie za patrona środowiska, ekologii i ekologów.

Zakonnik szerzył wśród ludzi szacunek do przyrody i miłość do natury, wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń i wyrzekł się chęci dominacji człowieka nad innymi stworzeniami.

Bez tytułu001

Coroczne obchody Światowego Dnia Zwierząt mają na celu przypomnienie ludziom trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się przyroda, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności człowieka za naturę i podjęcie próby zmiany jego stosunku do Ziemi w życiu codziennym.

Bez tytułu002

   W tym czasie propagowana jest idea troski o wszystkie zwierzęta – szczególnie o te, które są bliskie wyginięcia lub narażone na niesprawiedliwie okrutne traktowanie, zwraca się uwagę na gatunki zagrożone i dostępne sposoby pomocy zwierzętom.

Opr i zdj. DWB.