Światowy Dzień Ludności – 11.07.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dnia 11 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Ludności, coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z inicjatywą obchodów święta wystąpiła w 1989 roku Rada Zarządzająca UNDP, w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów obchodzoną w roku1987, kiedy to liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów.

dzien ludnosciŚwiatowy Dzień Ludności zwraca uwagę na problemy związane z zaludnieniem Ziemi, takie jak rosnąca konsumpcja, malejące zasoby naszej planety, zdrowie oraz zapobieganie ubóstwu, obchody mają też na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych.

Światowy Dzień Ludności to nie tylko szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i osób starszych, ale również dążenie do poprawienia jakości jak i długości życia ludzkiego.

Globalna liczba ludności ma sięgnąć 9 miliardów w połowie wieku, po roku 2100 powinna zacząć spadać – szacuje ONZ. Obecnie jest nas już ponad 7 miliardów.

Opr. DWB