Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego – 05.06.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED), obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Obraz88

Konferencja Sztokholmska doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka określanego jako Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment).
    Obecnie co roku zużywamy o ponad połowę więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasz ślad ekologiczny wzrósł w ciągu ostatnich 50 lat dwukrotnie. Dzieje się tak dlatego, że konsumujemy coraz więcej naturalnych zasobów jak np. drewna, ryb i owoców morza, emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, produkujemy więcej śmieci, a także coraz częściej betonujemy tereny zielone.

Obraz89

Ideą święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej. Dzień ten ma uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze codzienne decyzje, wybory      i zachowania tworzą świat w jakim żyjemy.

   Ochrona środowiska to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii, wody i stosowania odnawialnych źródeł energii.

   Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych, oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Obraz87

   W Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego warto zastanowić się co możemy zrobić dla Ziemi i zachęcić do tego dzieci, swoich znajomych i przyjaciół. Jest to doskonała okazja do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia jaki piękny jest świat i jak wiele możemy zrobić w naszym otoczeniu. Wystarczy wybrać się na spacer i posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy pojechać do pracy rowerem. Możemy również oszczędniej gospodarować wodą i prądem w naszym domu.

 Opr. i zdj. DWB