Międzynarodowy Dzień Różnorodności biologicznej – 22.05.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństw.

 Obraz678

Różnorodność biologiczna to różnorodność gatunkowa (rośliny i zwierzęta występujące na obszarze ziemi i wód), różnorodność genetyczna (zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków roślin i zwierząt) oraz różnorodność ekosystemów wraz z bogactwem siedlisk. Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest interwencja człowieka poprzez zanieczyszczanie środowiska, wprowadzanie do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmierną eksploatacje zasobów przyrody, zmiany klimatyczne przez co zanikają naturalne ekosystemy.

Obraz654jpng

Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego dbajmy o ochronę bioróżnorodności.

Opr. zdj. DWB