Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – 21.05.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej a właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, to święto obchodzone 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

Obraz543

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego jako obszarów stanowiących platformę do skutecznego dialogu.

Warto pamiętać, że tak jak w przyrodzie różnorodność jest czymś naturalnym, tak i wśród ludzi powinna być motywacją do poszerzania horyzontów i otwarcia się na innych.
Opr. D.WB