Wysoce zjadliwa grypa ptaków!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi informuje o możliwości wystąpienia w miejscach większych zgrupowań dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przypadki, ogniska choroby (HPAI, typu H5N1) stwierdzono na terenie województwa śląskiego u mew.

W przypadku podejrzenia wystąpienia przedmiotowego wirusa należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu z dzikimi ptakami. O fakcie znalezienia martwych ptaków należy niezwłocznie informować właściwe służby weterynaryjne (Powiatowy lub Wojewódzki Inspektorat Weterynarii).