WIELKIE SPRZĄTANIE GMINY BOLIMÓW – kwiecień 2023 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z inicjatywy władz miejsko-gminnych pod koniec kwietnia br. odbyło się Doroczne Wielkie Sprzątanie Gminy Bolimów. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele:

- Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie – uczniowie i przedszkolaki,

- Szkoły Podstawowej w Huminie,

- Szkoły Podstawowej w Kęszycach,

- Zespółu Szkół w Bolimowie,

a także:

- Sołectwa Gminy Bolimów: Bolimów, Kurabka, Kolonia Bolimowska Wieś, Bolimowska Wieś, Kęszyce, Kolonia Wola Szydłowiecka, Jasionna, Humin, Humin DZ, Joachimów Mogiły, Sierzchów, Wola Szydłowiecka, Ziąbki, Wólka Łasiecka,

- Stowarzyszenie ACTIVUS – Foot-Bol-Aki,

- Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bolimów, MGOPS Bolimów i MGOK Bolimów,

Przedstawiciele Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego) w akcji wzięli udział dwukrotnie – w piątek (28.04) i sobotę (29.04).

Razem gminę Bolimów sprzątało ok. 300 osób. Zebrano całą ciężarówkę worków wypełnionych rozmaitymi odpadami.

Plon zatem był obfity !

Taki plon cieszy – zebrano dużo śmieci ! Przyroda cokolwiek odetchnęła.

Taki plon smuci i napawa niepokojem. Pomimo uporczywego sprzątania, ciągle jest co sprzątać ! Zatem śmiecenie jest też uporczywe… Czy przyroda może bez niepokoju oczekiwać następnego roku ?... Czy przyroda może liczyć – nie tyle na sprzątanie, co na nie-śmiecenie ?...

Czy za rok, kiedy znów przedszkolaki, uczniowie i urzędnicy wyjdą do Dorocznego Wielkiego Sprzątania – nie będą mieli czego sprzątać ?... Byłaby to niespodzianka ! Zaskoczenie ! Sytuacja na granicy cudu ! Wręcz szok ! Sprzątamy bowiem „od święta”, i robimy przy tym sporo szumu. Śmiecimy zaś „na co dzień”, i robimy to w cichości. Na razie „na co dzień” wygrywa.

Oprac. S.P. – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Fotografie:

- zdjęcie przedszkolaków - Anna Tarczyk,
- zdjęcia Foot-Bol-Aków i urzędników - Patryk Kołosowski,
- zdjęcie z Sierzchowa (OSP) - sołtys Iwona Plichta,
- pozostałe zdjęcia – Stanisław Pytliński.