Debata pt. "Zmiana zaczyna się od działania" w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 kwietnia 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach odbyła się debata uczniowska pt. „Zmiana zaczyna się od działania” z okazji Dnia Ziemi.

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez uczniów szkoły prezentacji dotyczącej historii Dnia Ziemi oraz działań jakie są podejmowane w ramach obchodów tego święta. W kolejnej części spotkania uczniowie przeprowadzili debatę z zaproszonymi ekspertami z różnych dziedzin:

- Panią prof. dr hab. Dorotą Konopacką – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach,

- Panią Kingą Nowak – starszym specjalistą ds. edukacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Pan Krzysztof Ciecióra – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przyczyn służbowych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas dyskusji były problemy dotyczące wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rolnictwa, ochrony przyrody i nauki.

Na zakończenie szkolna grupa muzyczna zaprezentowała nam utwór autorstwa Adama Chmiela „Kiedy w piątek słońce świeci”.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na spotkanie, merytoryczne pytania oraz ciekawą dyskusję. Jest nam równocześnie bardzo miło, że jest wśród nas ambitna i dociekliwa młodzież, która w przyszłości będzie budować w pełni odpowiedzialne i świadome ekologicznie społeczeństwo.

Oprac. K. Nowak