Małe Groty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pod Tomaszowem Mazowieckim nad rzeka Pilicą pomiędzy rezerwatem „Niebieskie Źródła”, a kopalnią „Biała Góra” znajdują się Małe Groty. Są to wychodnie piaskowców kredowych, które zostały wydrążone w tym samy celu co „Groty Nagórzyckie” – wydobycia piasku. Piaskowcowe złoże łączące obydwa wyrobiska do dzisiaj jest widoczne w postaci skalistego dna Pilicy.

Groty niegdyś wielkością przypominały dzisiejsze „Groty Nagórzyckie” znajdujące się po drugiej stronie Pilicy. Miały podłużny, równoległy do wejścia, kształt. Jej lewa część rozszerzała się w półokrągłą wnękę lub absydę, w której znajdował się otwór w formie strzelnicy.

Z Małych Grot wydobywano cenny, śnieżnobiały piasek. Było to jednak trudniejsze niż pod Nagórzycami ponieważ duża wysokość, stromizna skały dodatkowo obmywana przez wody Pilicy mocno utrudniała to zadanie. W związku z tym  podpływano do niej drewnianymi  krypami, a następnie urabiany ze zbocza piasek odwożono nimi do położonego niżej brzegu, aby tam przeładować go na furmanki.

Naturalna erozja, ale także niszczycielska działalność ludzi sprawiły, że z dawnych „małych grot”  pozostały niewielkie zagłębienia w piaskowcu. Złoże przylega do wysokiego zbocza, stromo wznoszącego się nad nadpilicką łąką.

Mimo to że Małe Groty położone są tuż za granicą otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego to pracownicy OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych bardzo często włączają je jako jeden z punktów zwiedzania podczas wycieczek terenowych po Sulejowskim PK. Ich zaletą jest położenie – ścieżka od Niebieskich Źródeł do Małych Grot prowadzi malowniczą drogą wzdłuż rzeki Pilicy, jest to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.