Światowy Dzień Meteorologii – 23.03.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  23 marca obchodzony jest Światowy Dzień Meteorologii. Święto to upamiętnia wejście w życie konwencji o utworzeniu w 1950 roku Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Celem Światowej Organizacji Meteorologicznej jest zapewnienie każdemu państwu, niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz innych informacji w tym zakresie dostosowanych do potrzeb danego kraju.

Meteorologia to nauka o atmosferze oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących. Zajmuje się głównie badaniem składu i budową atmosfery ziemskiej, promieniowaniem, obiegiem ciepła w atmosferze i na powierzchni Ziemi oraz obiegiem wody i zmianami jej stanów skupienia, ruchami powietrza w atmosferze, wyładowaniami atmosferycznymi i wszystkimi zjawiskami dziejącymi się w atmosferze ziemskiej.

Obraz331

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization – WMO) powstała w wyniku przekształcenia Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej założonej w 1873 r. w Wiedniu. Obecnie swą siedzibę posiada w Genewie, skąd pochyla się nad koordynowaniem światowej współpracy dotyczącej badań w dziedzinie meteorologii, klimatologii i hydrologii. Ponadto, WMO tworzy również sieci obserwacji meteorologicznej, hydrologiczne i geofizycznej oraz doskonali systemy wymiany informacji niezbędnych do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

   Święto meteorologów to dobry moment by choć przez chwilę pomyśleć, jak ważna jest ich praca i jakie korzyści przynosi nam wszystkim.

Opr. zdj. DWB