Światowy Dzień Wróbla – 20.03.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wróbla. Celem święta jest zwrócenie uwagi na znaczne zmniejszanie się populacji tego gatunku w ostatnich latach. Wróbel to ptak zamieszkujący teren całej Europy, Azję i północną Afrykę, pochodzi prawdopodobnie z Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej. Od wieków sąsiadujący z człowiekiem.

Obraz991

W XIX i XX wieku należał do najpowszechniej występujących gatunków na terenach Polski, w latach dziewięćdziesiątych zaobserwowano spadek liczebności wróbla. Nadal jest to bardzo liczny ptak lęgowy, jednak wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest najliczniej występującym ptakiem lęgowym w naszym kraju. Polskę zamieszkuje od 5 do 7 mln par wróbli, to dużo ale  jego populacja zwłaszcza w miastach wyraźnie maleje. Nie wiadomo co dokładnie jest przyczyną takiej sytuacji ale wśród czynników które mają wpływ na spadek liczebności wymienia się:

  • spadek liczebności owadów, stanowiących pokarm dla piskląt, wskutek upowszechnienia się pestycydów
  • spadek ilości łatwo dostępnego dla wróbli ziarna ze względu na polepszenie warunków jego przechowywania i utrudnienie dostępu wróblom
  • ograniczanie liczby miejsc lęgowych przez termomodernizację budynków i mniejsza ilość krzaków i krzewów
  • drapieżnictwo ze strony kotów domowych i krogulców
  • zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu w miastach, powodujące zmniejszenie masy ciała u piskląt i tym samym spadek ich przeżywalności
  • nieprzystosowanie do chłodnego i wilgotnego klimatu Europy północnej

Znane są także prace naukowe, które wykazują związek pomiędzy spadającą liczebnością wróbli, a wysokim poziomem promieniowania radiomagnetycznego i hałasem miejskim. Szacuje się, że w wielu europejskich miastach populacja wróbli zmniejszyła się nawet o 80%. W Polsce gatunek ten jest objęty ścisła ochroną gatunkową.

Opr.DW.B