Światowy Dzień Morza – 17.03.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Światowy Dzień Morza, który obchodzimy 17 marca, ma na celu uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności nie tylko rządów czy instytucji, ale także całej ludzkiej społeczności.  Dzień obchodów jest datą podpisania w roku 1948 Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską (IMO), wyspecjalizowaną agendę Narodów Zjednoczonych. Obecnie należą do niej 172 państwa.

 Obraz211

  W ramach ochrony środowiska morskiego, organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego po to, by przeciwdziałać zanieczyszczeniom, zajmuje się również bezpieczeństwem na morzu oraz problemami ludzi zamieszkujących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

   Morza są częścią oceanów, ich wody są bezpośrednio połączone i mieszają się. W przypadku mórz śródlądowych wymiana ta następuje przez wąskie cieśniny i jest utrudniona, jednak większość to morza otwarte, przybrzeżne lub międzywyspowe. Wszystko, co dzieje się z oceanami, dotyczy również mórz. Niestety coraz częściej obserwujemy negatywne zjawiska zachodzące w morzach i w oceanach: przełowienie, zanieczyszczenia (zwłaszcza plastikiem i metalami ciężkimi), zakwaszenie wód, niszczenie morskich siedlisk, eutrofizacja.

  Konsekwencje tych zjawisk dla przyrody są niestety bardzo negatywne i prowadzą do niszczenia bogactwa naturalnego fauny i flory, wymierania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt i co za tym idzie morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej. Choć niektóre z problemów wydają się nam odległe, mamy na nie wpływ, więc:

  • Bądźmy świadomi problemu zanieczyszczenia i degradacji wód,
  • Zwracajmy uwagę na problem zanieczyszczenia wód i opowiadajmy o nim innym,
  • Jeśli wypoczywamy nad wodą, zostawmy po sobie porządek,
  • Rezygnujmy z plastiku,
  • Stosujmy ekologiczne detergenty

   Celem Światowego Dnia Morza jest uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności tak rządów czy instytucji, jak i społeczności ludzi.

Opr. i zdj. DWB