Załęczański Park Krajobrazowy i okolice – Warta oraz jej dopływy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Tym razem, w drodze do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a mijając Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki odwiedziliśmy również naturalny łącznik pomiędzy Sieradzkimi Parkami ochraniający korytarz ekologiczny wzdłuż południkowo płynącej rzeki Warty. Chodzi o Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który obejmuje poza doliną naszej głównej rzeki (oś obu Parków) również jej prawy dopływ rzeczkę Wężnicę.

Tuż powyżej Osjakowa malowniczym, choć niewielkim przełomem do Warty wpada od zachodu niewielki bezimienny strumień (zdjęcia nr. 1-4). Podążając „pod prąd” Warty w samym północnym skraju ZPK z wysokiej skarpy podziwiać można wielkie zakole rzeki w miejscu zwanym Łykowe (5-7). Kierując się dalej na południe fotografowaliśmy końcowy odcinek (przynajmniej na powierzchni) krasowej rzeczki Sucha Struga i jej wyjątkowo wysoko wypełnione wodą ponory (8-11). W tych miejscach niewielki strumień płynąc równolegle , ale w przeciwnym kierunku do Warty ginie pod ziemią by po ok. 2 kilometrach wypłynąć w przykorytowych wywierzyskach. To lewy dopływ Warty, a wywierzyska znajdują się niedaleko miejscowości Lisowice („Źródła ZPK” - link). Kontynuując wycieczkę (lustrację Parku) weszliśmy na górę Draby by zobaczyć pozostałości starego wapiennika (12-14). Na koniec, niedaleko leśniczówki Cisowa odnaleźliśmy śródleśne oczko wodne na niewielkim, kolejnym lewym dopływie Warty (zdjęcie nr. 15).

M. Ignaczak