Etap parkowy Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski na Wzniesieniach Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to ogólnopolski konkurs organizowany i dedykowany uczniom ze szkół gmin leżących na terenie parków krajobrazowych, a jego głównym celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. 23 lutego 2023 r. gościliśmy w naszej siedzibie OT PKWŁ trzy drużyny reprezentująceparkowe gminy: Stryków, Brzeziny i Dmosin. Tegoroczny temat przewodni to "Ptaki parków krajobrazowych".

Ze sobą rywalizowały: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie oraz Szkoła Podstawowa w Kołacinie. Były to eliminacje na poziomie parkowym. Łączna ilość zdobytych punktów w teście zadecydowała o wyniku i awansowaniu do IV etapu wojewódzkiego. Na podstawie uzyskanej zespołowo punktacji I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kołacinie i to ona będzie reprezentować Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich na etapie wojewódzkim. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie, a na III miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zaangażowania i poszerzania zainteresowań, życząc powodzenia w dalszych etapach konkursu.