Szkolenie dla Państwowej Straży Rybackiej – Posterunek w Skierniewicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 lutego 2023 roku w Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odbyło się szkolenie dla Państwowej Straży Rybackiej – Posterunku w Skierniewicach.

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące tematy:

- gatunki obce i inwazyjne (podstawy prawne, identyfikacja oraz zgłaszanie zaobserwowanych stanowisk),

- wścieklizna oraz ptasia grypa na terenie BPK (choroby zakaźne wśród zwierząt dziko żyjących),

- bezpieczeństwo na obszarach wodnych (przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych),

- wędkowanie nad Rawką (przepisy).

 

Podczas spotkania pracownicy wymieniali się swoimi doświadczeniami w pracach terenowych w związku z wyżej wymienioną tematyką. Współpraca Parku z Państwową Strażą Rybacką utrzymywana jest od wielu lat i każdego roku odświeżamy zarówno relacje, wiedzę merytoryczną jak i aktualne przepisy prawne.

Oprac. K. Nowak