Dzień Ligi Ochrony Przyrody – 09.01.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Dziewiątego stycznia przypada Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

lop

Cele Ligii Ochrony Przyrody to :

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania właściwych postaw społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
 • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
 • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
 • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Metody działania LOP :

 • edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność popularyzatorska,
 • działania interwencyjne,
 • lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową.

   Stowarzyszenie wydaje miesięcznik "Przyroda Polska" z wkładką edukacyjną, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony bogactwa przyrodniczego Polski, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Miesięcznik kładzie akcent na ścisły związek między czystością i dostatkiem wody, powietrza, naturalnym środowiskiem a zdrowiem ludzi, zwraca uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie i wynikające z nich konsekwencje. Można w nim znaleźć stałe pozycje – rubrykę prawną, przepisy prof. dr. hab. Wojciecha Kadeckiego, opis relacji między ludźmi i zwierzętami dr Doroty Sumińskiej, porady ornitologiczne Andrzeja G. Kruszewicza. W cyklu „Znani, lubiani i ich zwierzęta” publikowane są przykłady najpiękniejszych przyjaźni sławnych osób z domowymi pupilami. Do tego garść informacji o energii odnawialnej, gospodarce odpadami i oszczędzaniu zasobów naturalnych.

Opr.DWB.