Naukowcy znad Pilicy (7) Konrad Jażdżewski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pierwszy raz o tym, że profesor Jażdżewski mieszkał, badał i pisał na terenie dzisiejszego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego - dowiedziałem się tuż po utworzeniu Parku w 1995 roku od historyka i regionalisty Józefa Kazimierza Wroniszewskiego (1925 – 2013).  Konrad Jażdżewski urodził się 23 listopada 1908 r. w Kluczborku na Górnym Śląsku. Maturę zdał w 1926 r. w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prehistorii pod kierunkiem swego mistrza - profesora Józefa Kostrzewskiego.

W 1936 r. obronił pracę doktorską „Kultura pucharów lejkowatych w Polsce środkowej i zachodniej”, a 20 kwietnia 1939 r. uzyskał habilitację, jako docent prehistorii Polski na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego - temat rozprawy: „Prezentacji wyników badań archeologicznych w Brześciu Kujawskim”. W trakcie II wojny światowej był dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Po wojnie związany z nowo powstałą Katedrą Archeologii na Uniwersytecie Łódzkim. 1 kwietnia 1945 r. został kierownikiem Zakładu Prehistorii, a następnie Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konrad Jażdżewski kierował katedrą do roku 1971, kiedy to został zmuszony ograniczyć się do funkcji dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, którego był także współtwórcą. W roku 1979 przeszedł na emeryturę. Zmarł w Łodzi 21 kwietnia 1985 r. Profesor Jażdżewski większość wolnego czasu spędzał na swojej działce nad Pilicą w Trzech Morgach - tu pisywał swe prace i pamiętniki. Był autorem ponad 300 prac naukowych, monografii, rozpraw, artykułów i polemik.(PW)