Rozdanie nagród finalistom Okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Nie jest ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby wiedział na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go troszkę wszystko obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” (Janusz Korczak) To zdanie stało się podsumowaniem ogólnopolskiej XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2022 r., a przede wszystkim uczestniczących w niej uczniów szkół ponadpodstawowych. 21 listopada w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Finalistów etapu Okręgowego, reprezentujących szkoły z terenu województwa łódzkiego.

Serdeczne gratulacje oraz słowa uznania dla każdego z Finalistów oraz Nauczycieli prowadzących skierowała p. Dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska oraz p. Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W rozdaniu nagród uczestniczyła również pani Krystyna Złotowska – członek Komitetu Wojewódzkiego XXXVII OWE.

Wymagania, z którymi mierzy się młodzież podczas Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, znacznie wykraczają poza podstawę programową z geografii, chemii, fizyki. Obejmują również treści z zakresu ekologii, ochrony i kształtowania środowiska. Na każdym etapie od uczestników oczekuje się znajomości bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Laureaci etapu krajowego zdobywają indeks wymarzonego kierunku studiów wielu uczelni w całej Polsce.

Eliminacje olimpiady ekologicznej przebiegają w trzech etapach: etap szkolny, etap okręgowy i etap centralny.

Etap szkolny odbywa się zawsze w styczniu tego samego dnia w całym kraju.

Etap okręgowy odbywa się w kwietniu tego samego dnia w całym kraju.


Lista finalistów wraz z zajmowanymi miejscami:

 1. MARCEL MUSIALSKI – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Wieluniu, opiekun merytoryczny: mgr Kamila Sztandera
 2. MARIA WŁODARCZYK – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi, opiekun merytoryczny: dr Anna Bomanowska
 3. ANTONI BEDNAREK – Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, opiekun merytoryczny: mgr Ewa Domagała
 4. BARTOSZ KWIATKOWSKI – I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz., opiekun merytoryczny – mgr Jolanta Ambrozik
 5. BARTŁOMIEJ ŁUKASZEWICZ – Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach, opiekun merytoryczny : mgr Jolanta Buler
 6. KAMIL OSUMEK – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, opiekun merytoryczny: mgr Ewa Rębowska
 7. JULITA SULARZ – II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, opiekun merytoryczny: dr Mariusz Gławenda
 8. OLIWIA STRZECHOWSKA – II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz., opiekun merytoryczny: mgr Danuta Chojnacka
 9. KAROLINA KUBIAK – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, opiekun merytoryczny: mgr Anna Stykała
 10. ZUZANNA LESIAK - II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, opiekun merytoryczny: mgr Mariusz Gławenda
 11. NATALIA STACHNIAK – Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie, opiekun merytoryczny: mgr Dorota Krogulec
 12. BARTOSZ TUMILEWICZ – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, opiekun merytoryczny: mgr Urszula Tworek


Zakup nagród dla uczniów – finalistów dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Laureatom, jak i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

tekst: Paulina Pietrzak, Jolanta Kacprzak