Naukowcy znad Pilicy (6) Jan Piotr Dekowski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    Wielokrotnie prowadząc badania terenowe, polegające miedzy innymi na wywiadach bezpośrednich z mieszkańcami wsi nadpilicznych, często słyszałem: „a czterdzieści lat temu chodził też taki Pan i wypytywał ludzi o zwyczaje i obrzędy, interesował się strojem, kapliczkami, budownictwem i w ogóle wszystkim co dawniej ze wsią było związane”

– po  krótkiej rozmowie wiedziałem, że był to dr Jan Piotr Dekowski – najwybitniejszy badacz Nadpilicza… Jan Piotr Dekowski, etnograf, doktor nauk humanistycznych, urodził się 22 lutego 1907 roku w Tomaszowie Mazowieckim i tam rozpoczął naukę. Był uczniem wybitnego etnografa prof. Tadeusza Seweryna. Po drugiej wojnie światowej studiował etnografię i etnologię. Został kustoszem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W 1972 roku przeszedł na emeryturę. Już jako nauczyciel i kustosz tomaszowskiego Muzeum prowadził samodzielne badania etnograficzne w dolinie środkowej Pilicy. Jego liczne opracowania dotyczące regionu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego, a po II wojnie światowej rozszerzone na całą Polskę środkową - publikowane były na łamach periodyków etnograficznych w kraju i zagranicą. Po przejściu na emeryturę utrzymywał żywe kontakty z Muzeum Regionalnym w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim, w których był stałym konsultantem praktycznie od chwili powstania tej placówki. Zmarł 20 listopada 1988 roku w Łodzi. Dorobek naukowy - ponad 300 publikacji, przekazał PTL we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalnemu w Opocznie.(PW).