Orzesznica leszczynowa w Sulejowskim PK.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W bieżącym roku kontynuowano prace związane z badaniami nad rozmieszczeniem i czynną ochroną orzesznicy leszczynowej w Sulejowskim PK.
W tym celu w rejonie Koła, jesienią 2021r przeszukiwano siedliska charakterystyczne dla tego gatunku, szukając śladów obecności tego bardzo skrytego gryzonia (gniazd, śladów żerowania, wypluwek sów itp.).

W celu przywabienia orzesznicy wykonano i zamontowano 47 skrzynek lęgowych, które rozwieszono na krzewach w grupach po kilka sztuk, na dziewięciu powierzchniach.
Skrzynki dla orzesznicy są niewielkie (10 x 10x10 cm, otwór 2,2 cm) z wejściem umieszczony od strony pnia, co ma ułatwić bezpieczne wejście do środka migrującemu zwierzęciu po pniu drzewie.
We wcześniejszych  latach używano adaptowane budki ptasie z otworami o średnicy   3,3 cm (wzór Pracowni Przyrodniczo-Rolnej z Kiełcz), nie sprawdziły się, większość zajmowały sikory a kilka myszarki spp.
Posezonowy przegląd budek zawsze wzbudza dużo emocji i ciekawości, tak też było i tym razem, w październiku.
Kontrola wykazała zajęcie dwu budek przez orzesznice leszczynową (Muscardinus avellanarius), kilka przez myszarkę zaroślową (Apodemus sylvaticus), pojedyncze przez: sosnówkę, osy, szerszenie, motyle.
Prace będą kontynuowane w kolejnym sezonie.

Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius) podlega ścisłej ochronie gatunkowej, natomiast myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) objęta jest częściową ochroną gatunkową.

Tekst Z. Kołudzki Fot. Z. Kołudzki, P. Wypych

Fot. 1,2. Skrzynki gniazdowe dla orzesznicy.

Fot. 3,4. Kontrola skrzynek gniazdowych.

Fot. 5. Środowisko orzesznicy i myszarki.

Fot. 6. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus).

Fot. 7. Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius).