Zmarł Włodzimierz Koperkiewicz 1935-2022

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Włodzimierz Koperkiewicz był niestrudzonym badaczem dziejów regionu opoczyńskiego, skarbnicą wiedzy o swojej małej ojczyźnie.

Mocno zaangażowany w dokumentację i ochronę zabytków regionu. Zajmował się grobownictwem wojennym, małą architekturą sakralną, miejscami pamięci narodowej. Wydatnie wspierał działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie. Był inicjatorem upamiętnienia wielu miejsc, wydarzeń i postaci związanych z historią ziemi opoczyńskiej.  Pełnił między innymi funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków, Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej czy przewodnika wycieczek PTTK. Był autorem całego szeregu artykułów prasowych i publikacji na temat dziejów regionu, a także walorów przyrodniczych ziemi opoczyńskiej. Z Nadpilicznymi PK łączyła go wieloletnia współpraca od końca lat 90. XX w.