Zaproszenie na uroczyste poświęcenie Krzyży Powstańczych (1863-1864)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.