Poznaj Bolimowski Park Krajobrazowy – relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną sobotę (04.06.22r.) odbyła się wycieczka dla dzieci po Bolimowskim Parku Krajobrazowym w ramach projektu „O pszczołach klimatycznie”. Całe wydarzenie rozpoczęto pogadanką o owadach zapylających na „Grabskim Siole”. Następnie dzieci samodzielnie budowały domki dla owadów z użyciem glinianych doniczek, sznurka, gliny i trzciny. Będą je mogły umieścić we własnych ogrodach lub na balkonach.
Potem wspólnie wyruszyliśmy na wędrówkę po Bolimowskim Parku Krajobrazowym w poszukiwaniu owadów. Dotarliśmy na piękną łąkę w dolinie Rawki, gdzie z użyciem siatek i pojemników z lupą dzieci mogły prowadzić liczne obserwacje żyjących tam owadów. Dostarczyło to wiele wrażeń i emocji - niektóre owady (według dzieci) były „straszne”, inne piękne i kolorowe.


Po powrocie do ośrodka dzieci otrzymały nasiona do stworzenia w doniczkach własnych łąk, zakładki i folder „Owady łąk i innych terenów otwartych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wycieczce.

Dla naszego Oddziału udział w projekcie „O pszczołach klimatycznie” właśnie się kończy, w związku z tym chcemy serdecznie podziękować:

  1. Pracownicom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach Filia nr 2 i Oddział dla Dzieci które pozyskały dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz cały czas współorganizowały wszystkie wydarzenie realizowane w ramach projektu „O pszczołach klimatycznie”: Agata Strasińska, Edyta Kalinowska, Katarzyna Wiercioch, Katarzyna Jagiełło, Beata Sitarska, Marzena Sujkowska, Aleksandra Bury.
  2. Panu Wiesławowi Jarczyńskiemu, który bezpłatnie udostępnił łąkę.

Oprac. A. Pruszkowska

Fot. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach oraz ZPKWŁ - Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego