3 czerwca 2022 roku - NIEZWYKŁY DZIEŃ w GMINIE WITONIA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące…” – tak mówi Pismo w Księdze Rodzaju (Pallotinum, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Internet.). Tak oto z woli Najwyższego powstał ogród z drzewami owocowymi, i był on pierwszym przytuliskiem człowieka.

Sadźmy zatem drzewa. Kontynuujmy Boską Ideę Ogrodu…

Doceniając rolę i wagę „drzew miłych z wyglądu i smaczny owoc rodzących”, a mając na względzie 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił w roku 2020 projekt Owoce Pamięci. Jego wykonanie powierzono Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zainteresowanie było tak wielkie,iż to, co miało być akcją jednego roku przedzierzgnęło się w 3-letnia kampanię ! Posadzono 4 tysiące drzew ! Założono 76 sadów: od najmniejszego, liczącego zaledwie trzy jabłonki przy Skansenie w Kwiatkówku k. Łęczycy do wielkiego, liczącego aż 270 drzew w Gledzianówku, w gminie Witonia (200 drzew otrzymanych w ramach projektu i 70 drzew zakupionych przez Gminę ze środków własnych – na powierzchni 1,23 ha). Otwarcie tego ostatniego (03.06.2022) było niezwykłym wydarzeniem: przy pięknej pogodzie, błękitnym tle nieba i filetowym anturażu kwitnącej facelii, pośród tłumu dzieci przecięto wstęgę. Największy sad w ramach projektu został otwarty ! A otwarcie to zbiegło się z Dniem Dziecka, piknikiem i rozstrzygnięciem gminnego konkursu na logo projektu „Owoce Pamięci” oraz  konkursu fotograficznego „Sady, drzewa i krzewy owocowe Gminy Witonia – tradycja i nowoczesność”.

W naszej fotorelacji – migawki z otwarcia sadu, wręczenia nagród w konkursach oraz Dnia Dziecka, a także parę fotek z Gledzianówka: przygotowywanie ogrodu edukacyjnego, bocian na wysokim gnieździe w centrum wsi i widok na prehistoryczny kurhan.   

Oprac. Stanisław Pytliński – OTBPK

Zdjęcia: Krzysztof Pira i Stanisław Pytliński – OTBPK.