Konkurs Ekologiczno-Regionalny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 6 czerwca 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb. , ZPKWŁ OT Nadpilicznych PK był partnerem tego wydarzenia.

W ramach tej imprezy przekazaliśmy uczestnikom sadzonki krzewów w ramach akcji "Zazieleniamy Łódzkie", podczas finału spotkania zaprezentowaliśmy prelekcję dotyczącą aspektów działalności ZPKWŁ. Spośród wielu gości obecny był m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba.(Tekst i zdjęcia: PW)