Rajd rowerowy po Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Za nami kolejna odsłona rajdu rowerowego "Po Przedborskim Parku Krajobrazowym". Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Przedborzu, opiekunowie szkolni oraz pracownicy parku. Celem naszej wyprawy był rezerwat torfowiskowy Piskorzeniec. Podczas rajdu zorganizowano kilka przystanków edukacyjnych, podczas których: prezentowano walory Przedborskiego Parku Krajobrazowego, przedstawiano cele oraz zasady funkcjonowania różnych form ochrony przyrody oraz zachęcano do uprawiania różnych form kwalifikowanej turystyki poznawczej.

Po dotarciu na teren rezerwatu Piskorzeniec, młodzież wraz z przewodnikiem udała się na ścieżkę edukacyjną. Zwiedzając torfowisko wysokie, mogliśmy podziwiać kobierce owocującej wełnianki oraz kwitnące bagno zwyczajne. Nie zabrakło również informacji o przedstawicielach świata zwierząt zamieszkujących torfowiska i pobliskie tereny stawów oraz lasów podmokłych. Kończąc zwiedzanie rezerwatu na zastawce głównej Dużego Stawu, uczestnicy dowiedzieli się o znaczeniu torfowisk i terenów podmokłych w retencji wody. Po powrocie do Przedborza, rajd zakończono ogniskiem zorganizowanym na zapleczu biura Przedborskiego Parku Krajobrazowego.