Światowy Dzień Bociana Białego – 31.05.2022

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. Bocian biały Ciconia ciconia jest nieodłącznym symbolem polskiej wsi. Jest jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków

 

Obraz40

Symbolizuje nadejście wiosny a tradycyjne przekazy łączą go z płodnością, nie od dziś przecież wiadomo , że bociany przynoszą zawiniątka z nowonarodzonymi dziećmi ?.

   Bocian biały należy do gatunków podlegających ścisłej ochronie w Polsce i w Europie, natomiast w kategoriach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody określany jest jako gatunek najmniejszej troski, czyli taki, który nie jest zagrożony wyginięciem. Jego ochrona ma więc charakter zapobiegawczy i służyć ma nie tylko przetrwaniu gatunku, ale głównie zachowaniu środowiska naturalnego w jego dotychczasowej formie. Tak przedstawiają to twórcy programu Natura 2000 w ramach tak zwanej dyrektywy ptasiej z 1979 roku (odnowionej w 2009 roku).

Obraz41

Polska to europejska ostoja bociana białego. Szczególnie północna część kraju, jest idealnym środowiskiem naturalnym dla bociana białego. Klimat, ukształtowanie terenu i mała fauna bardzo sprzyja życiu tego ptaka. Szacuje się, że gniazduje u nas około 50 000 par bocianów, a co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest urodzonym Polakiem. Bioróżnorodność, klimat i środowisko tworzy idealne miejscem do lęgu i chowu młodych piskląt.

   Siedliska bocianów można spotkać na terenach rolniczych, blisko dolin rzecznych i w pobliżu siedzib ludzkich. Uznaje się je za szczególnie cenny element środowiska i bardzo łatwo ulegający degradacji w środowisku zindustrializowanym. Właśnie dlatego ptak popularny kiedyś w całej Europie dziś wybiera przede wszystkim wiejskie tereny północnej Polski i podobne przestrzenie na Ukrainie, Litwie i Białorusi w których nadal można znaleźć tereny podmokłe, nieuregulowane rzeki i odpowiednią dla ich podniebienia drobną faunę. Wbrew obiegowym opiniom bociany niż żywią się wyłącznie żabami. Jadają też wiele owadów (chrząszcze, koniki polne, szarańczę i świerszcze) dżdżownice, gady, płazy, szczególnie gatunki takich żab, jak żaba wodna i żaba trawna oraz małe ssaki, takie jak nornice, krety i ryjówki. To także ta dieta sprawia, że bocian jest korzystnym sąsiadem dla człowieka – jeżeli w okolicy gospodarstwa zamieszka bocian, jest duża szansa, że wyprowadzą się stamtąd szkodniki, takie jak myszy i krety.

Obraz42

Bociany zimują w Afryce, na sawannie od Kenii i Ugandy na północy po Kraj Przylądkowy w RPA na południu. Na zimowiskach tworzą duże stada, które mogą przekroczyć tysiąc osobników. Niektóre ptaki kierują się na zachód do zachodniego Sudanu i Czadu i mogą docierać do Nigerii. Wiosną ptaki powracają na północ; przelatują od Sudanu po Egipt pomiędzy lutym i kwietniem. Pod koniec marca i w kwietniu powracają do Europy po trwającej około 49 dni wędrówce.

Opr. DWB

Zdj.D.Sommerfeld