Europejski Dzień Parków Narodowych – 24.05.2022

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, czyli 24 maja, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Pierwszym parkiem narodowym w Europie był szwedzki Sarek utworzony 24 maja 1909 r. (choć pierwszy tego typu obiekt na świecie to amerykański Park Yellowstone powstały w 1879 r.).

 Obraz32

  Park narodowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, a także odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Opr.DWB