42 Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 19-22 maja 2022 roku w ośrodku Grabskie Sioło w Budach Grabskich odbyło się 42 Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

IMG 7469

Uczestnicy Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej, fot. M. Przewoźny

20 maja przeprowadzona została sesja referatowa, podczas której pracownik ZPKWŁ- Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zaprezentował działalność Oddziału. W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Sekcji Koleopterologicznej. Na kolejną kadencję wybrany został Pan Rafał Ruta. W ostatniej części spotkania odbyła się sesja posterowa.

21 maja odbyła się sesja terenowa po Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Z uwagi silny wiatr i w trosce o bezpieczeństwo grupy trasa skupiała się wokół terenów wodnych i otwartych, głównie na obszarze Natura 2000 Dolina Rawki oraz w otoczeniu rzeki Rokity.

Oprac. K. Nowak