Piknik Województwa Łódzkiego - Międzynarodowy Dzień Rodziny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 15.05.2022 r. w Sulejowie na terenie Opactwa Cystersów odbył się piknik województwa łódzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Podczas pikniku pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych promowali parki krajobrazowe woj. łódzkiego. Na stoisku można było wziąć udział w konkursach, otrzymać informację o naszej działalności m.in. o edukacji ekologicznej realizowanej w parkach krajobrazowych oraz o programie „Zazieleniamy Łódzkie”. W ramach promocji „Zazieleniamy łódzkie” można było pozyskać na naszym stoisku sadzonki drzew lub krzewów jako nagrodę w konkursie.