Nowe stanowisko kumaka nizinnego w Sulejowskim PK i propozycja jego ochrony.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Kumak nizinny w Sulejowskim PK występuje zaledwie w kilku miejscach, a w obszarze Natura 2000 Dolinie Środkowej Pilicy w jednym. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy zajmuje ok. 20% Sulejowskiego PK.

KUMAK 6

W obszarze Natura 2000 kumak jest przedmiotem ochrony,  od 2004 r. znane jest tylko jedno miejsce jego występowania.

Odnalezienie kolejnych stanowisk tego płaza w dolinie Pilicy cieszy przyrodników.

Kumak został wykazany w trzech miejscach, łącznie 40 godujących samców.

Wstępne rozmowy przeprowadzone w 2021 r. przez Dyrekcje Zespołu Parków Krajobrazowych  Województwa Łódzkiego z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi (zarządzającym obszarem), odnośnie wniosku włączenia tego nowego stanowiska kumaka do obszaru Natura 2000 Dolinie Środkowej Pilicy było zaakceptowane, pod warunkiem potwierdzenia jego obecności w kolejnym roku 2022.

KUMAK 12

 

Kumak nizinny jest gatunkiem zanikającym, chronionym prawem krajowym i unijnym, stąd konieczność ochrony czynnej w postaci, przystosowania i zachowania właściwego dla niego siedliska.

Tekst i fot. Z.Kołudzki