Ratujemy stare wierzby w Kolonii Ręczno.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W miejscowości Kolonia Ręczno w pasie przydrożnym drogi do Majkowic, jest zlokalizowany pomnik przyrody, grupa 12 głowiastych wierzb o obwodzie 236-443 cm. Drzewa lata świetności mają już za sobą, są wiekowe, częściowo wypróchniałe, kilka z nich wypadło. W związku z tym zaistniała konieczność nasadzenia drzew młodych, które zastąpią te które są w złej kondycji.

Dzięki zgodzie właściciela gruntu pana Józefa Skrobka, który jest miłośnikiem lokalnej przyrody, w maju posadziliśmy 80 wierzb z tzw. sztobrów (żywokołów).

Nasadzenie w przyszłości będzie miało charakter alei. Sztobry zostały pozyskane zimą z lokalnych wierzb z Bąkowej Góry, ukorzenione przez szkółkarza z Sulejowskiego PK. Tak przygotowany materiał sadzeniowy ma większą szanse na to że się przyjmie.

Sadzenie wierzb wykonali pracownicy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w asyście władz gminy, instytucji mającej prawny nadzór nad pomnikami przyrody.

W ramach współpracy z Gminą Ręczno i realizowanego przez nas programu ,,Zazieleniamy łódzkie” na ręce wójta gminy Piotra Łysonia i sekretarza gminy Marcina Kusa, zostały przekazane rośliny ozdobne, do obsadzenia przestrzeni publicznej gminy.

Tekst Z.Kołudzki Fot. P.Wypych