Nowe sady tradycyjne w okolicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 4 i 5 maja 2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Niesułkowie (gm. Stryków) wspólnie z gronem pedagogicznym i pod czujnym okiem pracowników Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich posadzili drzewa owocowe: jałbonie, grusze i śliwy. W uroczystości wziął udział Pan Burmistrz Strykowa - Witold Kosmowski wraz ze swoim zastępcą panią Tamarą Barańską-Kiemaczyńską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także panowie sołtysi z sołectw: Zagłoba, Tymianka, Rokitnica, Smolice i Niesułków Kolonia, którzy również na terenie swoich sołectw założą małe sady z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych.

Przy okazji zakładania sadu, dzieci i młodzież szkolna przygotowały część artystyczną - całość związana z tematyką sadów. Nie brakowało recytowanych wierszy, piosenek oraz przedstawienia muzycznego. Wspaniałym pomysłem okazały się kapsuły czasu zakopane wraz z drzewkami, jako przekaz dla przyszłych pokoleń. Ostatecznie gmina Stryków wzbogaciła się o 9 nowych sadów ze strarymi odmianami drzew owocowych na łączą sumę ok 80 drzew. Podobne sady przyszkolne powstały także przy Szkole Podstawowej w Dobrej oraz przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Po uroczystości udało się także zrobić krótkie szkolenie dotyczące sadzenia drzew owocowych i mały pokaz, jak je przyciąć, by najlepiej uformować koronę drzewa. Mamy nadzieję, że posadzone drzewka za kilka lat zaczną owocować pod czujnym okiem uczniów oraz mieszkańców regionu.

Tekst: K.Sosnowska

Zdjęcia: E. Błaszczyk SP Niesułków