Bociany z terenu LGD – „Gniazdo” i LGD – „Kraina Rawki” mają odnowione gniazda

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z małym opóźnieniem informujemy, iż w ramach projektu „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - „Kraina Rawki” (koordynator) oraz Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo” (partner) finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, naprawiono lub postawiono nowe gniazda dla bociana białego.

Działania podjęto w 2022 r. i objęto nimi następujące tereny:
1. LGD Gniazdo – 15 miejsc: Bolimów, Kolonia Bolimowska Wieś, Wola Szydłowiecka, Humin (gm. Bolimów), Suliszew, Kwasowiec, Nowy Kawęczyn (gm. Nowy Kawęczyn), Gzów (gm. Słupia), Wysokienice (gm. Głuchów), Lnisno (gm. Godzianów), Wola Makowska (gm. Maków), Brzozów, Mokra Lewa, Samice (gm. Skierniewice).

2. LGD Kraina Rawki – 9 miejsc: Cielądz, Mroczkowice (gm. Cielądz), Lutobory, Lewin, Rudka (gm. Sadkowice), Budy Kałki (gmina Puszcza Mariańska), Wola Pękoszewska (gm. Kowiesy), Regnów, Podskarbice Szlacheckie (gm. Regnów).

Warto znaczyć, że kilka z nich znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego albo w bliskim jego sąsiedztwie. Na niektórych już bociany się pojawiły i nawet rozpoczęły wysiadywanie jej.

Dziękujmy obydwóm stowarzyszeniom za piękny wkład w ochronę lokalnej przyrody!

oprac. A. Pruszkowska