25.04.2022 - Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony jest 25 kwietnia. Ustanowiony został w celu zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi oraz uświadomienie jak szkodliwy wpływ ma to powszechne zjawisko.
   Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem odbyły się w 1995 r.

z inicjatywy Ligii Niedosłyszących. Natomiast w Polsce, zapoczątkowało je w 2000 r. Towarzystwo Higieny Akustycznej.

   Jesteśmy ciągle narażeni na hałas. Ponad jedna trzecia mieszkańców Unii Europejskiej jest zmuszona do życia w ciągłym hałasie. W sumie niemal 200 milionów mieszkańców Unii Europejskiej każdego dnia, w domu, w pracy, w miejscu nauki, czy podczas podróży cierpi z powodu nadmiernego, szkodliwego hałasu.

   Według danych Instytutu Patologii Słuchu hałas na poziomie 55-75 dB(A) powoduje bezsenność i przemęczenie organizmu, bóle głowy, drażliwość, podwyższenie ciśnienia krwi, spowolniony rozwój umysłowy dzieci, ma negatywny wpływ na wydajność nauki i pracy. Hałas powyżej 80 dB(A) może powodować trwałe uszkodzenia słuchu. Z danych Instytutu wynika, że aż pół miliona Polaków ma uszkodzony słuch.

        Obraz20  

   Stres wywołany hałasem powoduje podwyższenie ciśnienia krwi i negatywne zmiany poziomu cholesterolu. To może prowadzić do zawału serca. Naukowcy uważają, że hałas zwiększa ryzyko zawału nawet o 50%. Zwiększony ruch na głównych ulicach powoduje zwiększenie ruchu na ulicach lokalnych. Dotychczas ciche ulice stają się głośne. Przedłuża to czas przebywania mieszkańców w strefie hałasu i znacznie obniża jakość życia.

   Nie tylko człowiek jest narażony na hałas. Szlaki komunikacyjne pokrywając dosyć gęstą siecią całą powierzchnię kraju, niejednokrotnie przecinają tereny, gdzie przebywają zwierzęta, zaburzając ich warunki życia. Hałas powoduje zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności krów).

   Według Ministerstwa Środowiska stan klimatu akustycznego w Polsce ulega ciągłemu pogorszeniu. Za przyczynę podaje się rozwój motoryzacji, zwiększenie natężenia ruchu drogowego, zwiększenie prędkości podróżnej i rozprzestrzenienie się ruchu drogowego na terenach nie narażonych dotychczas na hałas.

Chrońmy się zatem jak tylko możemy przed nadmiarem dźwięków, starajmy się posiedzieć w ciszy, taki spokojny relaks na pewno da nam wytchnienie, wyciszy zmysły i jest po prostu zdrowy.
 Opr.DWB.