Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

13 kwietnia obyły się obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu. W tej wyjątkowej uroczystości wzięło udział zacne i liczne grono gości. W obchodach uczestniczył Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego. Na uroczystości nie zabrakło włodarza miasta Pana Pawła Osiewały Prezydenta Sieradza, przedstawicieli Rady Miasta Sieradza, przedstawiciela kuratorium oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli z Sieradza i powiatu sieradzkiego oraz emerytowanych pracowników szkoły. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych, jako instytucja od wielu lat współpracująca ze szkołą także gościł w tej wyjątkowej uroczystości.

Część oficjalną wypełniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły. Wspomnienia o szkole przywróciła wirtualna kronika, na której zaprezentowano szkołę, uczniów i nauczycieli na starych fotografiach z okresu 60-ciu lat jej bytności.

Jubileusz był także okazją do otwarcia nowej sali gimnastycznej i symbolicznego przecięcia wstęgi.

60 lecie SP4 gl

Uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 4 gratulujemy tak zacnego Jubileuszu 60-lecia i życzymy wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

W. Pogorzelska