Inwentaryzacja chomika europejskiego - ankieta

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Fundacją "Inny Świat" oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi badania dotyczące zagrożonego gatunku - chomika europejskiego.

Celem prowadzonych badań jest:
a) określenie aktualnych miejsc występowania chomika europejskiego na terenie Polski, szczególnie granic zasięgu (dlatego badaniem objęliśmy wszystkie województwa),
b) rozpoznanie świadomości społecznej na temat występowania gatunku w Polsce,
c) zebranie opinii odnośnie uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego

Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie oraz jej rozpowszechnienie.

Formularz składa się z pięciu części:
I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował wich miejscowości,
III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego wuprawach,
IV. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,
V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.
Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia. Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut.

Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Także informacje o braku chomika w danej miejscowości są cenne i mogą pomóc w zweryfikowaniu danych publikowanych na temat występowania gatunku od lat 70. ubiegłego wieku. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.