Ciekawostka podczas monitoringu nietoperzy w jaskiniach Załęczańskiego PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 29-30 stycznia 2022 r. roku grupa chiropterologów związanych w większości z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy przeprowadziła kolejną kontrolę w ramach wieloletniego monitoringu nietoperzy w jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Badacze nietoperzy z Warszawy, Piły, Poznania, Opola, Szadku i Zduńskiej Woli policzyli nietoperze zimujące w jaskiniach: Szachownica (rezerwat Szachownica) oraz Mała i Za Kratą (rezerwat Węże).

W Szachownicy zanotowano stosunkowo niewielką (jak na ten obiekt) liczbę nietoperzy - nieco ponad 1360 osobników z 8 gatunków. Dominował mopek zachodni - prawie 500 osobników.

Podczas tegorocznego liczenia spora ciekawostka czekała na badaczy w jaskini Za Kratą w rezerwacie przyrody Węże. Wśród 19 osobników z sześciu gatunków nietoperzy po raz pierwszy od ponad 40 lat badań stwierdzono zimowanie jednego osobnika gacka szarego. Jest to gatunek synantropijny, wykorzystujący kryjówki letnie jak i zimowe zbudowane przez człowieka i w jaskiniach zimuje bardzo rzadko.

Badania przeprowadzono dzięki pomocy, współpracy i zgodzie: Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych ZPKWŁ, Nadleśnictwa Kłobuck, Nadleśnictwa Wieluń, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Maurycy Ignaczak

Fotografie: Grzegorz Wojtaszyn, Maurycy Ignaczak, Ada Bogdanowska

Serdeczne podziękowania dla całej ekipy chiropterologów !