Monitoring ptaków w Załęczańskim PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

29 stycznia 2022 r. dokonano przeglądu doliny Warty w granicach ZPK pod kątem występowania ptaków. Stwierdzono 7 gatunków ptaków wodnych: krzyżówka, łabędź niemy, nurogęś, perkozek, kormoran czarny, czapla siwa i czapla biała. Najliczniejsze były krzyżówki (stwierdzono 194 osobniki) i łabędzie nieme (29 osobników). Liczebność pozostałych gatunków nie przekraczała 10 osobników. Sytuacją zdecydowanie poza normą jest stwierdzenie tylko 1 pary nurogęsi. Pewną ciekawostką było stwierdzenie 7 osobników czapli białej.

Tekst i fotografie: Krzysztof Gara