Zmarł Aleksander Góralczyk

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 5.12.2021r.  zmarł nasz kolega, współpracownik Olek Góralczyk. Olek od dzieciństwa był związany z rzeką Pilicą i miejscem swoich narodzin, miastem Tomaszowem Mazowieckim. Jak opowiadał, tu nauczył się łapać ryby, samotnie i z kolegami odkrywał tajemnicze miejsca Nadpilicza.

Jego wiedza o środowisku, przyrodzie, gatunkach była bardzo szeroka. W swoim życiu miał epizody: ornitologiczny, entomologiczny, jednak zawodowo wybrał ichtiologie i środowisko wodne, które uważał za kluczowe. Łączył w sobie; ciekawość badacza, praktyka i wykładowcy. Dostrzegał zagrożenia i potrzebę zachowania i ochrony naturalności Doliny Pilicy, szczególnie starorzeczy o czym mówił i pisał. Zawodowo w naszym regionie pracował  w Stacji Terenowej Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście, PZW Okręgu Piotrkowskim, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN  w Łodzi. Olek miał duży wkład w tworzenie i zachowanie obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Pilicy, Łąki Ciebłowickie. Był osobą która służyła radą i pomocą w sprawach ochrony wód, ryb. Będzie nam go brakować.

Tekst fot. Z.Kołudzki.