Bory nad Pilicą (szyszkowy las)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Uważny turysta który wybrał się na  wyprawę wzdłuż Pilicy pod miejscowością Przewóz trafia na las inny niż okoliczne; prześwietlony, z wiekowym drzewostanem sosnowym. Na ziemi leży mnóstwo szyszek - a rosnące tu sosny są wyjątkowo okazałe, niektóre mają ponad 250 cm obwodu, są powyginane, jeszcze inne mają kilka pni. W drzewostanie tym pod okapem starych sosen i w „gniazdach” rozwija się bujnie młode pokolenie drzewek sosnowych.

Z opisu leśnego dowiadujemy się że, jest to drzewostan sosnowy w wieku 150-160 lat o powierzchni 24 ha położony w oddziałach leśnych  179 i 181 w Nadleśnictwie Piotrków, na terenie  Sulejowskiego PK i Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy. Według botanika prof. Józefa K. Kurowskiego badającego od 40 lat i znającego zbiorowiska leśne w województwie łódzkim, bory w rejonie Przewozu są najmniej przekształcone, zbliżonego do naturalnego siedliska. Ponieważ przez lata ingerencja człowieka była tu niewielka (wycinka, orka przed zalesieniem) to zachowały się stanowiska, rzadkich chronionych roślin związanych z borem suchym min: chrobotki sp., widlicz cyprysowy i spłaszczony, widłak gożdzisty i jałowcowaty, gruszyczka zielonawa, pomocnik baldaszkowaty, mącznica lekarska. Botanicznie siedlisko i drzewostan sklasyfikowano jako śródlądowy bór sosnowy i suboceaniczny bór świeży, siedlisko które ma znaczenie europejskie natura 2000 ( o kodzie 91TO).

Naukowcy badający ten las stwierdzali jego unikalność, dlatego 25 lat temu zaproponowali utworzenie rezerwatu pn. ,,Bory nad Pilicą”,  który cierpliwie czeka na prawne powołanie. Nadleśnictwo z powodu znaczenia tego miejsca zaniechało prowadzenia prac gospodarczych.(ZK, PW).