10.10.2021 – Święto Drzewa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

      Święto Drzewa  to program edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowany od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

  dzien drzewa

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Święto Drzewa od początku istnienia integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

"W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: konkurs Drzewo Roku, konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj Makulaturę. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa umożliwia bezpośrednie i konkretne działanie na rzecz środowiska i ochrony klimatu a sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy to niezbędne narzędzia regulacji klimatu i równowagi w środowisku naturalnym. Pochłaniają dwutlenek węgla, spowalniają spływ wód powierzchniowych. Aby zmniejszyć, a następnie zatrzymać zmiany klimatu, jedną z najważniejszych spraw jest wspólne działanie w tym kierunku. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi."

swieto drzewa

      Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego od początku swojej działalności promuje sadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków oraz czynnie uczestniczy w tego typu akcjach na terenie naszego województwa. Świadczyć o tym mogą projekty, które przeprowadziliśmy w latach ubiegłych, tj.: „100 tys. drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”, w ramach którego na terenie naszego województwa zostało posadzonych ponad 100 tys. drzew i krzewów, a także „Owoce Pamięci – w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II”, w ramach którego sadzimy sady tradycyjne ze starymi odmianami jabłoni, grusz i innych drzew owocowych.

   W 2021 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizuje projekt pod nazwą „Zazieleniamy Łódzkie”. Ten przyrodniczy projekt polega na dosadzaniu na terenie województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych, a także przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Kierowany jest do wszelkich instytucji, urzędów oraz stowarzyszeń, które posiadają teren w przestrzeni publicznej, na którym mogą posadzić rośliny.

Drzewa w wierzeniach ludowych posiadają magiczną moc, i tak:

- brzoza koi dotykiem, jest  matką lasu, podobno leczy nie tylko ciało, ale i duszę,

- dąb w wierzeniach wielu ludów indoeuropejskich był świętym drzewem bóstw piorunów, grzmotów i burzy. Niektóre podania głoszą, że w koronie świętego dębu gniazdował ognisty ptak, będący posłańcem bogów i pośrednikiem między światem boskim i ludzkim,

- jabłoń – rajskie drzewo, które sprowadziło ludzi na ziemię, drzewo poznania, którego symbolika nawiązuje do śmierci duchowej i cielesnej,

- jodła to wigilijny odganiacz złych mocy,

- wierzba jest symbolem nieustannie odradzającego się życia i pokonywania śmierci, jest jedną z pierwszych roślin budzących się z zimowego snu i zakwitających. To właśnie jej kwiatostany nazywane baziami zwiastują nadejście wiosny,

- klon od kołyski do grobowej deski – wyznaczał człowiekowi punkty zwrotne życia,

- cis uważany był za roślinę złowróżbną, wyrabiano z niego łuki a trującym sokiem smarowano groty strzał (podobno od takiej zatrutej strzały zginął Mieszko I), obsadzano tą rośliną cmentarze,

- kalina niezwykle lecznicze drzewo, z którego korzystali ludowi znachorzy i mistrzowie sztuki lekarskiej. W Polsce, jak na całej Słowiańszczyźnie, kalina była symbolem młodości i piękna. Romantyczni poeci rozszerzyli znaczenie symbolu o niewinność, dziewictwo, cierpienia i smutek,

- lipa – miodem płynąca – stanowiła niezwykle cenny produkt do wyrobów przedmiotów użytku domowego. Prawdziwym skarbem ludności wiejskiej było lipowe łyko. Lipa dostarczała również surowca do wypalania węgla drzewnego, a także kwiatów, nasion i kory na leki, a pszczołom nektaru na miód i wosk. Jej cnoty prawdziwe i niekoniecznie prawdziwe chwalili nasi najprzedniejsi poeci z Janem z Czarnolasu na czele,

- modrzew symbolizował młodość, urodę i odnowę życia. Już Słowianie otaczali te drzewa czcią i miłością. Modrzew wzmacnia siły witalne, poprawia humor, przywraca wiarę i umacnia cierpliwość,

- olcha w kulturze materialnej Polaków miała niezwykle wysoki status: dawała dobre drewno i umożliwiała uzyskiwanie barwników. Uważano, że rozsypane liście olchy odstraszą myszy. Panowało też przekonanie, iż wzmaga ona siły parapsychiczne i zdolność jasnowidzenia,

- sosna stanowiła natchnienie młodopolskich artystów, symbolizowała siłę, seksualność i płodność wiosny. Sosnowe drzewko, bogato ustrojone obnoszono na wiosnę, jako Maik względnie Gaik,

- świerk wiele ludów uważało za święte drzewo. Górale tatrzańscy nie stanowili wyjątku. Jeszcze w XVIII w. przedmiotem kultu religijnego był święty świerk (smrek). Okoliczna ludność wznosiła ku niemu modły i patrzyła, w jakim kierunku wiatr wygina gałęzie, ponieważ z tej strony miało przybyć do nich szczęście. Świerkowe gałązki stanowiły też antidotum na wszelkiego typu złe czary i uroki.

Pamiętajmy o drzewach bo dzięki nim możemy oddychać pełną piersią.

 Opr. DWB.

Zdj. DWB

Żródła: Ludowe wierzenia: Magiczna moc drzew. A. Szymańska