Tradycyjny Sad w Szkole Podstawowej nr. 4 w Skierniewicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 7 października 2021 r. w ramach projektu „Owoce Pamięci” zasadzono 3 sady w strefie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Jednym z nich był sad przy Szkole Podstawowej nr. 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach. Posadzony został sad tradycyjnych odmian drzew owocowych - w ramach projektu „Owoce pamięci”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Projekt ten upamiętnia 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, który ze szczególną sympatią i troską odnosił się do tradycji i tożsamości w życiu człowieka.

Uroczystość w Szkole Podstawowej swą obecnością zaszczycili: pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, pani Barbara Karwat – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 4, pani Iwona Leśniewicz - Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody Skierniewice oraz pani Katarzyna Krakowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W sadzeniu drzewek uczestniczyli uczniowie z 1 klasy. Posadzono 3 jabłonie i 3 wiśnie. O prawidłowy wzrost i rozwój młodych drzewek będą dbać uczniowie z nauczycielami.

Projekt „Owoce Pamięci” swoim zakresem obejmuje wiele działań związanych z zachowaniem drzew owocowych tradycyjnych odmian na terenie naszego województwa. Podejmowane w ramach projektu działania to połączenie tradycji ze współczesnością, ochrona przyrody i walorów kulturowych, a także zachowanie różnorodności biologicznej.

Opracowała: Jagoda Kowalska – pracownik ZPKWŁ OT BPK
Foto: Jagoda Kowalska, Stanisław Pytliński