Piknik Rodzinny w Widawie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

17 września odbył się kolejny Piknik Rodzinny Województwa Łódzkiego. Miejscem wydarzenia był stadion przy ulicy Ułańskiej w Widawie. W programie nie zabrakło: strefy kulinarnej z lokalnymi potrawami oraz grilem, strefy zabaw dla dzieci, licznych konkursów z nagrodami, występów artystycznych oraz pokazów strażackich. 

W trakcie pikniku Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył symboliczne czeki z dotacjami w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Środki trafiły także do Powiatu Łaskiego na ratowanie zabytków, oraz do Kół Gospodyń Wiejskich za najlepsze potrawy. Nie zabrakło także naszego stoiska z materiałami promocyjnymi, sadzonkami drzew i krzewów, oraz informacjami dotyczącymi projektów „Zazieleniamy Łódzkie” i „Owoce Pamięci”. Wydarzenie było również świetną okazją do integracji mieszkańców regionu. 

K. Kierniakiewicz