Rozdanie nagród finalistom XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

7 września 2021 r. na terenie siedziby ZPKWŁ - Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Na rozdaniu nagród pojawił się m.in. pan Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, pani dr Agnieszka Wolańska - Kamińska – z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komitetu Wojewódzkiego XXXVI OWE, a także pani Katarzyna Krakowska – zastępca Dyrektora ZPKWŁ.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek ligi ochrony przyrody.

Eliminacje olimpiady ekologicznej są trzyetapowe: etap szkolny, etap okręgowy i etap centralny.

Etap szkolny odbywa się zawsze w styczniu tego samego dnia w całym kraju.

Etap okręgowy odbywa się w kwietniu tego samego dnia całym kraju.

W tym roku wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, byli zobowiązani do przygotowania samodzielnej pracy badawczej na wskazany temat i według kryteriów opracowanych przez główny komitet olimpiady wiedzy ekologicznej. Uczniowie mieli czas od 17 kwietnia do 8 maja na nadesłanie prac do komitetu wojewódzkiego olimpiady. Prace te zostały ocenione według jednolitych kryteriów przez komitet wojewódzki, a siedmiu najlepszych autorów prac reprezentowało województwo na finale centralnym, który odbył się w dniach 5 - 6 czerwca 2021 roku.

Uczestnik, który napisał test eliminacji krajowych (finalista) lub zakwalifikował się do części ustnej tych eliminacji i w nich uczestniczył, tym samym zyskuje prawo wstępu na uczelnie wyższe w kraju bez postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z obowiązującym wykazem 2019 roku były to 64 uczelnie wyższe).

Lista finalistów wraz z zajmowanymi miejscami:

  1. JAN OSICKI - Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, opiekun merytoryczny: mgr Ewa Domagała
  2. JULIA PAZUREK - Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, opiekun merytoryczny: mgr Ewa Domagała
  3. ALEKSANDRA HONORATA ROBAK - II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz., opiekun merytoryczny: mgr Kinga Marcińczak
  4. JAROSŁAW BRODECKI - (zajął I miejsce na finale centralnym XXXVI OWE) - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, opiekun merytoryczny – Renata Waczyńska-Wróblewska
  5. ALEKSANDRA WĘGRZYNEK - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, opiekunmerytoryczny : Dorota Kabalska-Szewczyk, Anna Stykała
  6. WIKTORIA KĘDZIERSKA - (zajęła V miejsce na finale centralnym XXXVI OWE) - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, opiekun merytoryczny: Aleksandra Antosik-Karasek
  7. MARIA WOJTASIK - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, opiekun merytoryczny: Kamila Sztandera

Najlepsza szkoła XXXVI OWE: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu.

„Warto dodać, że uczeń Jarosław Brodecki zwyciężył w etapie centralnym XXXVI OWE, z czego województwo łódzkie może być dumne” – podkreślał członek Zarządu Województwa Łódzkiego – pan Andrzej Górczyński.

Zakup nagród dla uczniów – finalistów dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Finalistom, jak i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: D.Chadryś, A.Świć