Pikniki na zakończenie lata

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ostatni tydzień lata sprzyjał spotkaniom z mieszkańcami województwa łódzkiego.

W dniu 25.08.2021 r. w Rozprzy odbył się kolejny piknik rodzinny pod hasłem „Lato z funduszami europejskimi” organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, a 29.08.2021 r. w Smardzewicach „Piknik rodzinny na zakończenie lata parafialno – gminny”  organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi  przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki, Proboszczem parafii pw. św. Anny w Smardzewicach.

Podczas pikników pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych promowali parki krajobrazowe woj. łódzkiego. Na stoisku można było wziąć udział w  konkursach, otrzymać informację o naszej działalności m.in. o edukacji ekologicznej realizowanej w parkach krajobrazowych oraz o programach „Zazieleniamy łódzkie” i „Owoce pamięci”. W ramach promocji programu „Zazieleniamy łódzkie” można było pozyskać na naszym stoisku sadzonki drzew lub krzewów.